Genuine & Quality Tested

Ratnagiri Alphonso Mango

Buy Original Alphonso Mangoes

Buy Ratnagiri Alphonso in Dozens

Extra Large Hapus

Ratnagiri Alphonso Mango
Size: Extra Large
Price: ₹1199 /dozen

Large Hapus

Ratnagiri Alphonso Mango
Size: Large
Price: ₹950 /dozen

Medium Hapus

Ratnagiri Alphonso Mango
Size: Medium
Price: ₹800 /dozen

Small Hapus

Ratnagiri Alphonso Mango
Size: Small
Price: ₹700 /dozen

Buy Ratnagiri Alphonso in Peti

3 Dozen Peti

Ratnagiri Alphonso Mango
Size: Extra Large
Price: ₹3000/-

4 Dozen Peti

Ratnagiri Alphonso Mango
Size: Large
Price: ₹2700/-

5 Dozen Peti

Ratnagiri Alphonso Mango
Size: Medium
Price: ₹2700/-

6 Dozen Peti

Ratnagiri Alphonso Mango
Size: Small
Price: ₹2700/-

Buy Ratnagiri Alphonso in KG

Sample Box

Large Alphonso in KG

Ratnagiri Alphonso Mango
Size: Large
Price: ₹500/- per KG

Medium Alphonso in KG

Ratnagiri Alphonso Mango
Size: Medium
Price: ₹450/- per KG

Small Alphonso in KG

Ratnagiri Alphonso Mango
Size: Small
Price: ₹400/- per KG

आंबा पिकतो रस गळतो,कोकणचा राजा बाई झिम्मा खेळतो

आंबा म्हणजे अनेकांच्या जिव्हाळ्याचा विषय…. साध्या साध्या गोष्टीत आपण शोधतो best काय आहे पण आंब्यासाठी विचारतो taste कशी आहे ?
आंब्याच्याबाबतीत या दोन्ही गोष्टी अगदी अस्सल असाव्या लागतात आणि हाच रसरशीत विश्वास आम्ही तुम्हाला देऊ इच्छितो. रत्नागिरीचा अस्सल स्वाद हवा तर hapuswala.com हेच नाव निवडा.
कारण आम्ही देतो परिपक्व फळ माधुर्याने भरलेलं. आम्ही देतो मूळ व अस्सल रत्नागिरीचे फळ

Available in 1 Dozen and 2 Dozen Boxes

Delivery
All over India

0 %
Guaranteed Quality
0
Countries Served
0 +
Happy Customers
0
Years of Trust

Get creative with mangoes

Juices

Milkshakes

Smoothies

Shopping Cart